Ricordo di un galantuomo: il Prof. Cassio De Mauro

La poesia di Emanuele Castrignanò dedicata al Prof. Cassio De Mauro, già sindaco di Mesagne dal 1960 al 1969, a 30 anni dalla sua scomparsa

Prof.Cassio De Mauro PHOTO 2023 07 02 10 14 03

Ricordo di un galantuomo:

il Prof. Cassio De Mauro

Cu llu ciuffu bbiancu, iertu, passu aušteru,

omu t’atri tiempi, no ddi cquà, ma furaštieru,

bbaštava cu lli parli, puru ca no tti canušcia

uardava, surritia, prontu ti sintia.

 

Nna manu a nnisciunu è mmai nicatu,

a cci avia bbisuegnu senza raccumandatu,

ti cori crandi, e ddi crandi valori,

esempiu t’onestà, nnu gran ssignori.

 

Comu maritu e attani, lizzioni è ddatu

nišciunu s’è ppirmessu cu ll’è sciuticatu.

Omu ti chiesa, principi praticati

c’alli fili, toppu, nc’è ppassati.

 

Venni ti Oria, Misciagni l’accugliu,

feci pulitaca, comu sapi Ddiu,

luttandu intra e ffori lu partitu sua,

cu ccerta genti ca no rrivav’a ll’ua.

 

Ti piccinnu, casa sua hagghiu frinquintatu

facia nnu prisepiu ddo nci hagghiu caminatu,

ti li fešti ti Natali e ccumpagnia,

cu Ddeciu ca casciucaumu e ssi ritia.

 

Nnu nnuetucu mi pigghia ci nci pensu,

pi nna cosa ca, pi mmei, no tteni sensu,

tiempu è ppassatu, nisciunu nn’è pparlatu

ti ‘št’illuštru cittatinu ca scia nnuratu.

 

No sso’ nisciunu, ma messi ti lu cori,

pinsandu a quera ggenti ca s’è ffatt’onori,

cu critu, a cci propia l’er’a ffari,

Leggi anche:  La Polizia di Stato annuncia l’avvio delle vendite del Calendario 2024 realizzato da Massimo Sestini

pircè è ddicisu ca no ssav’a pparlari.

 

Iu pensu a mmali cu mmi veni bbeni,

e ccapešcu pircè no lli cunvieni,

e cquà la spicciu e mmi ttappù la vocca,

pigghiu la penna e ssacciu c’a mme’ tocca.

 

Scusimi tantu, Profissori mia

ca ti parlava e ddicia “ssignuria”,

pi rrispettu e ppi quedda tucazioni

ca picca vesciu ntra lli giuvini ti moni.

 

Scusimi, ci pur’iu agghiu ritardatu,

puru ca cu ffilata m’agghiu friquintatu,

e ‘šti quattru versi, mo’, hagghiu nturtigghiatu

pi llu calantomu ca ssignuria ha štatu.

 

Con tanta stima e riverenza Emanuele Castrignanò

PUBBLICITA'